en

Машини

> ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ

Предназначение: производство на пелети от иглолистна/широколистна дървесина, биомаса, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи, фуражни смески и други суровини и материали.

 

Произведените пелети са с диаметър 6 мм  и дължина съгласно стандарт EN 14961-2

 

Линията за производство на пелети използва като източник за енергия ел. енергия и дървесен продукт като гориво. Не се използват никакви допълнителни добавъчни материали. По своята същност тя е 100 % екологична.


Линията за производство на пелети е напълно автоматизирана - от вход на суровината до изход на пакетирана готова продукция. Може да работи при непрекъснат режим - 24 часа, 7 дни в седмицата. 

 

Линията за производство на пелети се предлага в следните капацитети: 250 кг/ч; 500 кг/ч; 750 кг/ч; 1000 кг/ч; 1500 кг/ч; 2000 кг/ч


Производителят поддържа гаранционно (24 месеца) и следгаранционно сервизно обслужване.


ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, включено в линията:


 • БЕЛАЧНА МАШИНА за кори 


 • ЦЕПАЧНА МАШИНА 


 • ДРОБИЛКА - може да произвежда чипс и трици чрез превключване на скоростта на въртене и броя на ножовете в ротора

 

 • СЕКАЧКА за насичане на материала - необходима е при производство на пелети от слама, сено и др. биомаса

 

 • МЕЛНИЦА - в състояние е да преработва сух и влажен материал и може да се превключва преди и след Сушилнята, с което може да се оптимизира дробилния и сушилния процес в зависимост  от входящия материал.

 

 • СУШИЛНЯ - пещта за изгаряне на трици разрешава моментално спиране от 100 % до 0 % на горивния процес и моментално пускане до 100 % след като пещта е загрята.

 

 • ПЕЛЕТ МАШИНА


 • ОХЛАДИТЕЛ - обезпрашител за пелети

 

 • ОПАКОВАЧНА МАШИНА - пакетира готовите пелети в чували по 15 кг (от ръкав РЕ)

 

 • БУФЕРЕН СЪД за мокри трици
 • БУФЕРЕН СЪД за трици за пелетиране
 • БУФЕРЕН СЪД  за трици за горене
 • БУФЕРЕН СЪД за чипс

> Снимки