en

Машини

> Тръборезни машини със CNC управление

Предназначение: сложен разкрой на тръби и тръбни детайли с възможност за челно заваряване на тръби

 

Машините могат да бъдат: с газов бренер, с плазмотрон или смесени

 

Като допълнение може да бъде добавен и заваръчен агрегат за челно заваряване на тръби

 

Основни технически данни и характеристики:

 

 • Захранващо напрежение - АС 230 V 50-60 Hz
 • Мощност на захранването - 1 000 w
 • Режим на работа - S 1
 • Метод на рязане - газо-кислороден (при машините за газово рязане) или плазмен (при машините за плазмено рязане)
 • Необходими газове - кислород и пропан-бутан (при машините за газово рязане) или изсушен и обезмаслен въздух (при машините за плазмено рязане)
 • Необходимо минимално налягане на кислорода - 5,5 bar
 • Максимална транспортна скорост на машината - 15 m/min
 • Максимална скорoст на рязане - 750 mm/min
 • Максимални обороти на машината - 30 оборота/min на шпиндела
 • Точност на механиката - 0,1 mm/m
 • Интерполация - линейна и кръгова
 • Активно следене по ос Z
 • Придружаващият машината софтуер е показан в меню "СОФТУЕР" в настойщия сайт

 

Параметрите на машините зависят от нуждите и желанията на клиентите

 

 Машините са с 18-месечна гаранция. Производителят гарантира поддържането на следгаранционно сервизно обслужване

> Снимки

> Видео