en

Фирмен профил

„КЕСИН”  - ПРОЕКТИРА И ПРОИЗВЕЖДА НЕСТАНДАРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.


Фирмата изработва:

 • Линии за производство на пелети
 • Линии за производство на европалети
 • Машини за производство на пелети
 • Белачни машини за кори на трупи
 • Цепачни машини
 • Чукови мелници
 • Мелници
 • Дробилки
 • Чипс машини
 • Дробилки за трупи
 • Дробилки за парчета и кори
 • Секачки
 • Сушилни
 • Комбинирани сушилни - барабанни и аеропоточни
 • Аеропоточни сушилни
 • Барабанни сушилни
 • Циклонни горивни камери
 • Горивни камери
 • Горелки
 • Елеватори
 • Циклони
 • Серпентини
 • Вентилатори
 • Разпределители
 • Искроуловители
 • Утаители 
 • Сушилни тръбопроводи
 • Транспортни вентилатори
 • Транспортни шнекове
 • Пелет машини
 • Охладители - обезпрашители за пелети
 • Опаковачни машини
 • CNC машини за газово и плазмено разкрояване на листов материал
 • Тръборезни машини със CNC управление     
 • Машини за лазерно разкрояване
 • Линии за дробометно почистване на листова  ламарина и профилни греди
 • Дробометни камери за почистване на детайли
 • Линии за роботизирано заваряване на метални греди
 • Специализирани робот-манипулатори
 • Заваръчни роботи
 • Специализирани индустриални роботи
 • Преси
 • Специалицирани преси
 • Хидравлични преси
 • Дискови ножици за цепене на ламарина
 • Циркуляри
 • Многодискови циркуляри
 • Машини за обработка на гранит и мрамор
 • Преносими бетонови възели
 • Специализирани товароподемни съоръжения (товарни асансьори)
 • CNC кръстати маси
 • Линии за бетонни изделия - батонни тухли, тротоарни плочи, бетонни павета и др.
 • Лентоотрезни машини - полуавтоматични, автоматични, голямооборотни, колонни, поръчково изпълнение
 • Машина за изработване на колена за въздуховоди
 • Пробивно-разтъргващи машини със CNC управление
 • Смесители за строителни разтвори
 • Смесители /колерганг/
 • Други машини, по заявка на клиенти


Всички машини са с 18-месечна гаранция

Производителят гарантира следгаранционно  сервизно обслужване